Comisia Europeană invită autoritățile naționale, cât și părțile interesate din domeniul turismului să participe la procesul de co-creare a planului de tranziție aferent turismului prin completarea unui chestionar, consultarea publică fiind deschisă până la 15 septembrie 2021.

Vă aducem în atenție solicitarea Comisiei Europene de completare a chestionarului ce poate fi descărcat de la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TourismTransitionPathway