UTILE

Anunţ rezultat selecţie dosare concurs

STATUTUL A.D.I. SĂLAJ PLUS 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr. 11, organizează în data de 27.07.2017, ora 10:00, concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de cel mult 5 luni, cu timp parțial de lucru de 3 ore/zi, 60 ore/lună, a postului vacant de:

– Expert în cadrul Compartimentului Planificare teritorială, Politici publice și Programe.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

  1. Condiţiile generale de participare la concurs
  2. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una dintre specializările: turism, economic, geografia turismului, geografie sau ştiinţe administrative.
  3. Condiţii specifice de participare la concurs :
  4. Cunoașterea limbii engleze;
  5. Cunoştinţe operare PC dovedite la proba practică.

Informaţiile cu privire la procedura de desfăşurare a concursului, bibliografia stabilită, conţinutul dosarului, calendarul de organizare a concursului şi a condiţiilor de participare găsiți AICI.

Contact: 0260/632 875 – secretariatul comisiei de concurs. 

 

pRO pARK

 

 

 

INFORMAȚII UTILE

Proiectul ” Dezvoltarea rurală și terenurile cu valoare naturală ridicată” s-a derulat în perioada 2013-2016 și a însemnat o premieră pentru ProPark deoarece a lucrat cu facilitatori comunitari, fermieri, organizații locale din 6 zone pilot din România.

În cadrul acestei inițiative, ProPark s-a ocupat de creșterea capacității localnicilor și a organizațiilor locale pentru a transforma managementul terenurilor agricole cu valoare ridicată de conservare în activități durabile generatoare de venituri. Un infografic despre modul în care s-au desfășurat activitățile coordonate de ProPark puteți vizualiza mai jos:

BROȘURI ÎN FORMAT ELECTRONIC:

ASOCIEREA

CENTRUL DE COLECTARE ȘI PROCESARE A LAPTELUI

CUM ÎMI VÂND PRODUSELE?

PROCESAREA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR

RECUPERAREA PAGUBELOR PRODUSE DE ANIMALELE SALBATICE

MANUALE DE CURS:

MANUAL DE FINANȚARE

MANUAL DE LEGISLAȚIE 1

MANUAL DE LEGISLAȚIE 2

MANUAL MANAGEMENTUL PAJIȘTILOR

MANUAL DE MARKETING

FILME DE ANIMAȚIE:

ASOCIEREA

CUM ÎMI VÂND PRODUSELE?

CENTRUL DE COLECTARE ȘI PROCESARE A LAPTELUI

PROCESAREA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR

PRODUSUL TRADIȚIONAL ȘI PRODUSUL ECOLOGIC

RECUPERAREA PAGUBELOR PRODUSE DE ANIMALELE SĂLBATICE