Asociația Centrul Romano de Studii și Dezvoltare Socială și partenerii săi, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Secretariatul General al Guvernului, vă invită la consultarea publică online pe marginea propunerii legislative intitulată Legea meșteșugarilor tradiționali din România” care se desfășoară în perioada 5 septembrie – 23 septembrie 2019.
Acest proces de consultare se desfășoară în cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” cu scopul de a colecta de la persoanele, organizațiile și instituțiile interesate de domeniul meșteșugurilor tradiționale propuneri și recomandări cu privire la propunerea legislativă menționată mai sus  în vederea îmbunătățirii acesteia. Răspunsurile dumneavoastră sunt foarte importante pentru  reglementarea domeniului de activitate specific meșteșugarilor tradiționali și în acest context vă invităm să analizați textul propunerii legislative și apoi să completați formularul de propuneri și observații.

Transmiterea propunerilor și observațiile se poate face prin una din următoarele trei modalități:

  1. Completarea online a formularului de propuneri și observații;
  2. Descărcarea  formularului, completarea lui și trimiterea acestuia prin e-mail la adresa proiectmestesuguri@gmail.com;
  3. Descărcarea și tipărirea  formularului, completarea lui, trimiterea acestuia prin poștă la adresa: Unitatea de  Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, 030833 Bucureşti, România, Corp AULA, Etaj 5, camera 503.

Expunerea motivelor care au stat la baza formulării propunerii legislative poate fi vizualizată aici. Pornind de la opiniile exprimate în cadrul procesului de consultare experții implicați în proiect vor definitiva propunerea legislativă „Legea meșteșugarilor tradiționali din România” urmând ca ulterior să fie înaintată către Parlamentul României.  

Având în vedere că atât elaborarea propunerii legislative privind meșteșugurile tradiționale, cât și procesul de consultare a factorilor interesați pe marginea acesteia se desfășoară în cadrul proiectului „Politică publică pentru meșteșugul tradițional” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și luând în considerare că Ministerul Culturii și Identității Naționale nu are calitatea de inițiator al proiectului de lege, sublinem faptul că acest proces de consultare publică nu intră sub incidența art. 7 alin. 9-12 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, rolul Ministerului Culturii și Identității Naționale fiind de a oferi suport în derularea procesului de consultare.

Pentru informații suplimentare privind procesul de consultare ne puteți contacta la contact@crsds.ro sau la numărul de telefon 0742627971, persoană de contact: Mihaela Pop, Expert tehnic implementare, sau puteți accesa site-ul nostru aici (link activitatea proiectului).

Termenul limită până la care ne puteți trimite formularele completate cu propunerile și observațiile dumneavoastră este 23 septembrie 2019.