Echipa A.D.I. Sălaj Plus

Echipa A.D.I. Sălaj Plus:

Laura-Florina Chirilă- Manager

E mail laurachirila@salajplus.ro

 

Gora Diana – Expert Secretariat, Asistență Juridică, Resurse Umane și Relații Publice

E mail

dianagora@salajplus.ro

 

Daniel-Florin Opriș-Crișan- Expert Administrativ și Tehnologii ale Informației

E mailflorinopris@salajplus.ro

 

Cornel Dosa- Expert Administrativ și Tehnologii ale Informației

Muscăliță Alina – Expert Compartiment Planificare Teritorială, Politici Publice și Programe

CONSILIUL DIRECTOR:

Dr. Cosmin-Radu Vlaicu – Președinte

Pop Letiția – Membru

Meseșan Viorica – Membru

Primar Comuna Crasna- Bogya Miklos – Membru

Primar Comuna Bălan- Maghiar Isaia – Membru

COMISIA DE CENZORI:

Marușca Leontina – Lucica

Murăreanu Mioara – Aurica

Tulai Sofia – Rodica