ANUNȚURI

07.05.2019

Caiet de sarcini achiziție: Servicii contabile

Mai multe informații se pot obține la sediul autorității contractante, la tel/fax: 0260 632 875 sau pe e-mail: office@salajplus.ro.

Ofertele se pot depune la sediu, trimite pe fax sau pe mail! Data limita: 10.05.2019 ora 10,00.

************************************************************

18.04.2018

Anunț selecție dosare – concurs angajare  

************************************************************

21.02.2018

Caiet de sarcini achiziție servicii de reparații și întreținere

CASE DE MARCAT

************************************************************

Proces verbal selecție dosare – 14.11.2017

Proces verbal de selecție dosare pentru postul de:

Expert în cadrul Compartimentului Planificare teritorială, Politici publice și Programe.

****************************************************************************

Anunț de angajare – 02.11.2017

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr. 11, organizează în data de  24.11.2017, ora 09:00, concurs pentru ocuparea postului vacant de:

– Expert în cadrul Compartimentului Planificare teritorială, Politici publice și Programe.

Condiții de participare