Anunț lansare program de susținere a meșteșugurilor și artizanatului

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat anunta deschiderea inscrierilor in cadrul Programului de susutinere a mestesugurilor si artizanatului incepand cu data de 6 noiembrie ora 10.00, pe site-ul www.aippimm.ro.

În vederea obținerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul Național pentru Meșteșuguri și Artizanat 2017, operatorii economici vor completa și vor transmite online formularul de înscriere în program (Anexa nr.1 la procedura programului), începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii.

Pentru a studia documentatia aferenta programului click aici:   http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului/procedura-de-implementare-a-programului-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului