Anunț angajare

Anunţ rezultat selecţie dosare concurs

Statutul A.D.I. Sălaj Plus

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, cu sediul în Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr. 11, organizează în data de 27.07.2017, ora 10:00, concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de cel mult 5 luni, cu timp parțial de lucru de 3 ore/zi, 60 ore/lună, a postului vacant de:

– Expert în cadrul Compartimentului Planificare teritorială, Politici publice și Programe.

 Candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

  1. Condiţiile generale de participare la concurs
  2. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una dintre specializările: turism, economic, geografia turismului, geografie sau ştiinţe administrative.
  3. Condiţii specifice de participare la concurs :
  4. Cunoașterea limbii engleze;
  5. Cunoştinţe operare PC dovedite la proba practică.

Informaţiile cu privire la procedura de desfăşurare a concursului, bibliografia stabilită, conţinutul dosarului, calendarul de organizare a concursului şi a condiţiilor de participare pot fi consultate  AICI .

Contact: 0260/632 875 – secretariatul comisiei de concurs.