„În toamna anului 1918, prăbuşirea Austro-Ungariei nu mai putea fi oprită. Zadarnic a mai căutat pacea cu popoarele din monarhie. Pe temeiul principiilor de autodeterminare ale preşedintelui S.U.A, Wodrow Wilson, prin care naţiunile singure aveau să hotărască soarta lor, românii şi-au afirmat dreptul la viaţă proprie. Peste tot cuprinsul pământului românesc se aprindeau nădejdile de veacuri nutrite şi cu o nespusă înviorare se porneşte la lupta pentru întregirea fiinţei noastre naţionale. Chiar şi din depărtare, de la românii din America şi de la prizonierii români din Rusia, foşti soldaţi în armata austro-ungară, soseau entuziastele lor hotărâri prin care declarau că vor lupta pentru România tuturor românilor.

Acasă, în Transilvania, Partidul Naţional Român era la datorie. Comitetul lui executiv s-a întrunit în data de 12 octombrie 1918 la Oradea şi a stabilit planul luptei şi textul declaraţiei de independenţă a românilor din această provincie, pe care Alexandru Vaida Voevod a citit-o, pe data de 18 octombrie 1918, în Parlamentul de la Pesta.”

Marea Unire dela 1 Decembrie 1918,  Bucureşti, 1943, p.12.

Printre cei care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 sunt și personalitățile sălăjene importante care au avut chiar rol decisiv,  înscriind o pagină luminoasă în luptele purtate pentru dreptate socială, independenţă şi unitate naţională.

Pentru a afla mai multe lucruri interesante despre acest eveniment accesează link-ul de mai jos!